Framus

Også det tyske mærke Framus (Fränkische Musikinstrumentenerzeugung Fred Wilfer KG) har sit udgangspunkt i Schönbach ( nuværende Tjekkiet ) . Fred Wilfer f. 1917 havde allerede i 1945 hørt om de allieredes planer om at flytte den tyske del af befolkningen til Bayern, og søgte derfor om tilladelse til at opføre en fabrik i Bayern. Da han af de tjekkiske myndigheder blev betragtet som “anti-fascist” fik han tilladelsen igennem i 1946, hvor de første transporttog med violinbyggere fra Schönbach ankom. Den første fabrik blev indrettet i en baraklejr ( så var der også boliger til arbejderne) i Moehrendorf i 1946. I 1948 flyttedes den til Baiersdorf, og i 1954 flyttede man ind i en ny fabrik i Bubenreuth. Produktionen gik som mange andre steder fra violinbyggeri til guitarbyggeri, ikke mindst i Beatlestiden. I løbet af halvfjerdserne fik det, ellers ret fremsynede Framus, så stor konkurrence fra de billigere japanske instrumenter, at man i slutningen af halvfjerdserne måtte se sig udkonkurreret, og konkursen var uundgåelig.

Also Framus originates from Schönbach. Fred Wilfer ( born 1917 ) had allread heard about the “relocation” of the german speaking population in 1945. He got permission to make a factory in Bayern. The czech authorities regarded him as anti-fascist, so he got permisson to open a factory in an old camp in Möhrendorf. That way there was taken care of the housing of the violinmakers etc…when they arrived ( ca. 1946 ) . In 1948 they moved to Baiersdorf and in 1954 to a new factory in Bubenreuth. Production went  slowly away from violinmaking as the popularity of the guitar was rising . In the seventies , however, the competion from the cheaper japanese instruments was to hard and in the end of the seventies the comoany closed. Its now alive Again ,- and more of the old guitars are reissued.

More info here:

http://www.schlaggitarren.de/home.php?text=hersteller&kenn=3

http://www.framus-vintage.de/?katID=2415&cl=DE